W koszyku: 0 szt.
  Razem: 0,00 zł brutto

Kategorie
Firma Godna Zaufania

Ochrona danych osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  i polityka cookies.
 
1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest firma: NIPPON AUTO S.C. Marzenna i Krzysztof Nojszewscy z siedzibą Warszawa ul.Radzymińska 202a- operator internetowego sklepu „nipponauto.pl”.
  Administrator sklepu internetowego www.nipponauto.pl oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej również „danymi”) traktuje się jako ściśle poufne i dysponuje się nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Nasza strona internetowa i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, przed dostępem osób nieupoważnionych do danych użytkownika, ich zmianą lub rozpowszechnianiem.
2. Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji zakupów w Sklepie  „Nippon Auto” stacjonarnie pod adresem Warszawa ul. Radzymińska 202a oraz na stronie internetowej: "nipponauto.pl .
Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku udzielonej zgody Sklep „Nippon Auto” przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze strony www .
3. Sklep „Nippon Auto” wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z przeprowadzonymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu do wysyłki zamówionych towarów, a także innych, wymaganych przez firmę kurierską czy Pocztę Polską dla dostarczenia towarów do Państwa.

4. W zakresie przetwarzania danych zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:
       a) Prawo dostępu;
b.) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
c.) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. 
        d) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe- istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
       e) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;
       f)Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

5 Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom zajmującym się księgowością, wspierającym funkcjonowanie  Sklepu „Nippon Auto”  a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmą  kurierskim i Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
6.  Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także
przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń,
przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych –
przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.

7. Sklep internetowy używa plików cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta sklepu internetowego pliki cookies oraz używającym tych plików jest właściciel Sklepu internetowego. Pliki cookies czyli tzw. "ciasteczka" to niewielkie pliki tekstowe, które przechowuje się w urządzeniu końcowym Klienta i używa do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego. Pliki cookies w Sklepie internetowym zbierają podstawowe informacje, zapamiętujące ustawienia użytkownika, służące np. do zalogowania się na konto lub zliczenia ilości odwiedzin. Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Jeśli Klient nie zmieni tych ustawień, równa się to ze zgodą dla stosowanych i opisanych wyżej rozwiązań teleinformatycznych.
8. Wyłączenie plików cookie
Opcje korzystania z plików cookie znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej można pliki cookie wyłączyć lub ograniczyć je do wybranych rodzajów.
Informacje na temat przeglądarek i ustawień dotyczących plików cookie można znaleźć na poniższych stronach internetowych lub w dokumentacji przeglądarki internetowej
•Chrome
•Firefox
•Internet Explorer
•Android
  Skuteczne narzędzie do zarządzania plikami cookie znajduje się również na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/